søndag
14.2 °C
  75 %

Sommer Dugnad

Banekomiteen arrangerer dugnader på banen om lag hver tredje uke.
Vi starter tirsdag 7.juli
Neste blir tirsdag 28.juli
så annonsere vi videre etter det…. følg med
Det er mye arbeid i vekstsesongen, og vi trenger hjelp.
I første økt har vi fokus på greenene. Vi trenger å hulle greenene, ta ut masse, fylke i sand og gressfrø.
Dette gjøres for å lufte jordmassene for å unngå skader som sopp og mosevekst.
For at dugnaden skal bli effektiv trenger vi minst 15 deltakere, så møt opp!
Utstyr: kost, snømåke
Varighet: 17.00-20.00
Kommende dugnader vil ha fokus på:
– Slåing av langt gress på hull 3,7 og 8
– Plukking av steiner i vannhinder på 7 og 8
– Resåing av green foran klubbhus.
Mvh
Roy Inge og Banekomiteen