onsdag
-0.9 °C
  0 %

LOKALE REGLER:

Lokale regler 2020 – Ogna Golfklubb

Revidert 03. mars 2020

Innhold

Lokale regler

A-1 Definere banens grenser

Utenfor banen er definert av:

 • Hvite staker definerer banens grenser.

 

A-4 Utenfor banen mellom to hull

Under spill av hull 1 er den del av hullet som er definert med hvite staker på venstre side utenfor banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 1.
For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

E-5 Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen
(Gjelder ikke i KM, NGF turneringer eller turneringer som kvalifiserer til NGF turneringer)

Se også Fremgangsmåter for Komiteen E-5 for figurer og video.

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

To anslåtte referansepunkter:

 1. Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:
  • Kommet til ro på banen, eller
  • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.
 1. Referansepunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:

 • En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor denne linjen), og
 • En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to køllelengder på fairwaysiden av denne linjen).

Men med følgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksområde:

 • Må være i det generelle området, og
 • Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:

 • Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt.
 • Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:

 • Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller
 • Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).

En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen.

E-10 Beskyttelse av nyplantede trær

Nyplantede trær merket med «stakede trær» er spilleforbudområder:
 • Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.
 • Det gis fri dropp på hull 2,3,4 og 5 dersom ballen kan skade trær. 

F-1 Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter.

Uflyttbare hindringer

 • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker
 • Fast monterte kunstige gjenstander som benker, deler av vanningsanlegg, dreneringskummer og avløpsrister

behandles som uflyttbare hindringer hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.

F-8 Jordsprekker i bakken

Sprekker i grunnen i deler av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere er grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b.

Men det er ikke påvirkning hvis sprekken bare påvirker spillerens slagstilling.

F-17 Alle veier og stier er hindringer

Alle veier og stier på banen selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.

F-18 Behandle flyttbare gjenstander som uflyttbare

Alle staker, søppelbøtterog anvisningsskilt på banen behandles som uflyttbare hindringer hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Fritak er ikke tillatt å bli tatt etter regel 15.2.

J-1 Metoder for å avbryte og gjenoppta spill

Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres med ett langt sirenestøt

Alle andre spilleavbrudd signaliseres med tre korte signalstøt, gjentatte ganger.

I hvert tilfelle signaliseres gjenopptagelse av spill med to korte sirenestøt, gjentatte ganger.

Se regel 5.7b.