lørdag
3.3 °C
  100 %

Banestatus 10.07

Banestatus 10. juli

I løpet av sommeren får vi på plass en nye sløyfe, 37. Denne får egen slopetabell og vil bli et valg i golfbox. Utslagene er merket med blå «tust» på fairway.

Greener: alle greener er hullet, sandet og frø er sådd. Det vil da være en del sand på dem i dag og i morgen.

Kantklipping rundt vann og renner er nesten fullført.

Styret og banekomiteen takker alle som har bidratt så langt og minner om nye dugnader seinere i sommer.

Hvorfor huller vi greenen, her følger en artikkel fra Norsk Golf:

Vi har alle opplevd det. Man gleder seg til en golfrunde i deilig vær og perfekte forhold. Så kommer man til hull 1, og ser greenen har blitt hullet.

«Hvorfor måtte de virkelig gjøre dette når banen var på sitt beste?», spør du kanskje.

Hvis du bryr deg om banens beste, bør du ikke bli irritert. Lufting av greenene er nemlig en av de viktigste forebyggende oppgavene banekomite har. Hullingen er nødvendig for å forhindre at banen blir syk. 

Dersom de forsømmer dette forebyggende arbeidet, vil det over tid danne seg et svamplignende filt-lag bestående av organisk materiale like under greenoverflaten.

– Når dette laget holder for mye vann, vil det til slutt bli potte tett. Det går ut over dreneringen, og du får ikke noe gjennomslipp av verken luft eller vann, forklarer Pål Melbye, anleggsansvarlig i NGF, til Norsk Golf.

De som ikke er flinke til å lufte greenene risikerer å få et tett lag med anaerobe forhold, uten noe ventilasjon. Da kan det danne seg blåleire og masse forskjellige sykdommer, sier Melbye.

I tillegg blir greenene mykere, det kan oppstå ujevnheter og de vil få stadig mer ujevne overflater desto mer trafikk som er på banen.

Lufting av greenene er en tidkrevende og omfattende jobb for banemannskapet. Og høyst nødvendig.

– Dersom klubben er flinke til å lufte greenene ofte, vokser hullene sammen igjen veldig raskt. Jo flinkere de er til å følge det opp, desto mindre må de ta hver gang. De som forsømmer det over lang tid må imidlertid ta en ordentlig sjau.

– Lufting av greenene kombinert med å dresse de med sand, er den mest effektive måten å forhindre alvorlige skader og sykdommer på greenen, sier Melbye.”