mandag
14.3 °C
  75 %

Historien om Ogna Golfklubb kort oppsummert:

Kaj Stokkeland søkte om å få regulert 250 mål av sin eiendom om til sportsformål, da med golfbane som mål.

Etter at omreguleringen var blitt godkjent kalte de inn til et møte i Helgåleiren

Entreprenører og noen kapitalkrefter i tillegg til Ragnar Sandve og Reidar Sømme og andre som kunne være interessert i et fremtidig golfanlegg.

I møtet ble det spurt om noen kunne tenke seg å etablere en golfklubb og Ragnar Sandve meldte seg frivillig fordi han hadde erfaring fra formannsverv i Brusand Idrettslag og visste hva det gikk i.

For å få etablere en klubb måtte vi være minst 20 medlemmer

Her fikk Ragnar med familie og kjente på en liste.
Klubben sin stiftelsesdato ble da satt til 20.02.2002 og alle papirer sendt inn til kommune, fylke og golfforbundet. Vi ble golfklubb nummer 189.

Etter at dette var på plass etterlyste Ragnar banefremdrift hos Kaj, men han hadde overlatt dette til Hans Berge Stokkeland.
Hans Berge bad Ragnar om å hjelpe til.

Ragnar tok så kontakt med Golf Management i Sandnes for å få de til å lage en skisse / forslag til hva vi kunne få til på det arealet som var regulert til saken.

Fikk og prisoverslag fra Golf Management for deres Advisory rolle samt prisoverslag fra Odd Terje på anleggsarbeidet som han kunne bidra med.

For å få det til kontaktet Ragnar flere banker for å skaffe 1,5 millioner, men hverken SR Bank eller Time Sparebank var interessert i å finansiere noe uten sikkerhet.

Styret fikk tilfeldigvis kontakt med Tor Hugo Mellomstrand fra Vigrestad som på det tidspunktet var leder for DnB i Egersund.
DnB var villig til å finansiere 1 million dersom klubben selv klarte å stille med 500 000 kroner.

Hans Berge Stokkeland, Svein Arve Nygård og Ragnar Sandve hadde et kort møte og ble enig om å stille med 500 tusen fordelt på 200 fra Hans Berg og 200 fra Ragnar + 100 fra Svein Arve

Etter hvert kom Reidar og Kjell Frode inn og overtok for Hans Berge.

Finansieringen var på plass og vi gikk i gang med anleggsarbeidet utført av Odd Terje og Golf Management som rådgivere underveis.

Først korthullsbane og driving range og deretter selve hovedbanen med fjerning av lehekker og fjerning av trær i passasjen til green 1.

Hovedbanen åpnet for spill 23.06.2003, ikke alt var like godt grodd, men godt nok til at vi kunne ta den i bruk.
Kursingen var i full gang med Gunnar Husvegg som Pro.

Stein Feiling, Aud Nodland, Bjørg Ueland og Olav Madland reiste på kurs til Mandal for å lære om golfregler og hvordan vi skulle arrangere turneringer. Vi var i gang.

Vi fikk dagmulkt fra Hå Kommune fordi opparbeidingen av gang og sykkelstien som ikke var ferdig asfaltert og manglet lys, før vi tok banen i bruk.

Det første klubbhuset og proshop ble oppført som et midlertidig bygg, satt sammen av to brakker. Det ble bygd terrasse foran, og det ble et populært samlingssted for medlemmer og gjester. Etter hvert ble det bygd på ekstra boder på baksiden.

Etter flere år ble det satt opp en plasthall for oppbevaring av maskiner og utstyr til banekomiteen. Denne ble etter hvert gjort mer permanent med trevegger og kledning.

Så måtte vi jo følge med i tiden og en overbygd drivingrange måtte vi jo ha. Her ble det satt opp flomlys. Nå kunne vi trene hele døgnet i allslags vær.

Selve hovedbanen har blitt revidert og endret litt underveis, vi har fjernet trær og plantet nye trær. Korthullsbanen fikk et kraftig løft og ble til en bane som vi inviterer alle til gratis spill, etter vårt motto «Golf er for alle».

Etter hvert begynte det gamle gode klubbhuset å bli for lite og veldig slitent. Det ble bestemt at vi trengte et nytt.

Det ble satt ned en byggekomite som Harald Ueland ledet. Erik Håland hadde 4 store brakker som ble brukt som base, og dermed var vi i gang. Tegninger ble laget og SI
bygg fikk jobben å sette opp grovbygget. Vi fikk hjelp til farger og maling innvendig av Fargerike. Haugstad har laget kjøkken og innredning i Proshop.

Det resterende arbeidet ble utført på dugnad. Innsatsen har vært fantastisk og resultatet er blitt et flott og funksjonelt bygg som vi er meget stolt av. Det er eget styrerom, flere toalett, turneringskontor, proshop og storstue som blir mye brukt.

Korona . . . . . Vi kan vel trygt si at korona ikke ble godt mottatt av oss, men ved gode rutiner og strenge regler fikk vi lov til å spille golf. Og siden andre idrettslag og aktiviteter måtte stenge ned, fikk vi en oppgang i antall medlemmer – spesielt mange nye unge medlemmer. Dette har faktisk ført til at vi nå ikke har en flott ungdomsgjeng som har oppdaget golf og at «Golf er for alle»

Offisiell åpning av klubbhuset. 2022

Godt oppmøte på offisiell åpning av klubbhuset. Tale av leder Ivar Heskestad, ordfører Jonas Skrettingland sa noen velvalgte ord og klippet snora. Idrettsrådet og Gresspesialisten kom med fine blomster og gratulerte oss med et flott klubbhus. Klubben er jo 20 år i år så dette ble også feiret. R.Skretting A/S kom å grillet skrettingpølser og gode burgere med godt tilbehør. Og sist men ikke minst – ei fantastisk god og flott kake fra Roxman. Tusen takk alle som stilte opp og arrangerte en fin fest. Og tusen takk til alle som har vært med på dugnader slik at den fine klubben har fått et flott og moderne klubbhus. Uten alle dere hadde ikke dette vært mulig.

Bilder er tatt av Bjørg Ueland

I sum kan vi vel si at vi etter 20 år sitter igjen med:

  • en flott 9 hulls golfbane
  • en flott 6 hulls golfbane til fri benyttelse for alle
  • en super drivingrange til fri benyttelse for alle
  • en ny stor puttegreen til fri benyttelse for alle
  • et flott maskinhus og driftsbygning
  • et fint og moderne klubbhus
  • mange fantastiske medlemmer, 470 medlemmer totalt.
  • Vi kan nevne at vårt eldste medlem hittil er 89 år og vårt yngste medlem hittil er 6 år
  • «Golf er for alle» det er sosialt og helsebringende.

LEDERE I Ogna Golfklubb

2002 – 2005 Ragnar Sandve
2006 – 2007 John Magnar Sirevåg
2008 – 2010 Stein Feiling
2012 – 2015 Harald Ueland
2016 – 2017 Roy Olav Høynes
2017 – 2018 Kjell Finnestad
2019 – 2020 Rune Simonsen
2020 -2021 Synnøve Garborg
2022 –           Ivar Heskjestad