Saturday
3.0 °C
  75 %

Mandagsgolfen

Måndag 12.4 kl.11.00 starter vi opp att med måndagsgolfen

Kven er det for; Alle som ønskjer å delta

Pris; Det er gratis å delta, men  for dei som vil ha litt ekstra konkurranse, har vi ein konkurranse over 18 hol. Vi spelar stabelford der dei 4 beste rundbane fram til juli er teljande. Dei som deltek betaler 300 kr.

Kva skjer; Vi spelar uformell handicapteljande turnering kvar måndag kl. 11.00. Alle er velkomne til ein hyggeleg golfrunde, anten du vil spele 9 eller 18 hol.

Kontaktperson til mandagsgolfen:

Ingvar Sør-Reime