mandag
14.3 °C
  75 %

Mandagsgolfen

Måndagsgolfen.

Måndagsgolfen starter opp måndag 17.4 kl. 11.00.

Alle som har høve til å spele på dagtid er velkomne. Legg dykk inn frå kl. 11.00 og utover. De som vil spele to runder må og legge dykk inn kl.13.00 og utover.

Konkurransar;

  1. Konkurranse mellom fligtane om å få flest 3 og 4 poengarar totalt innanfor kvar fligt. Gratis å delta. 
  2. Gjennomgåande konkurranse over 18 hol med stabelford. Summen av dei 4 beste rundane fram til midten av juli er teljande. 300 kr for å delta på denne.

Kontaktperson til mandagsgolfen:

Ingvar Sør-Reime