Lørdag

5.9 °C
  40 %

Om banen til Ogna golfklubb

Arealet som i dag er innregulert til golf formål er stort nok til å gi plass til en lun og spennende 9 hulls bane av ypperste kvalitet. Jordsmonnet er sandholdig jord som gir god drenering og derfor er godt egnet til golfbane. Golfbanen vil være av parkbane karakter. Vi har bygget en spillevennlig og høykvalitativ bane med store og førsteklasses greener etter etablert standard. Etter som banen er relativ flat, vil terrenget og topografien rundt bli brukt for å få de variasjoner som skal til for at alle skal finne banen interessant, spennende og utfordrende.

Lokale regler

Det gis fri dropp etter regel 24-2 for alle fast monterte, kunstige gjenstander og innretninger, slik som søppelkasser, kummer, avløpsrister og avstandsmarkeringer på fairwais. Stein i bunker er flyttbare hindringer. Fritak kan tas i henhold til regel 24-2. Alle deler av vanningsanlegget betraktes som uflyttbare hindringer. Fri dropp skal tas etter regel 24-2. Out of Bounds (OB) på venstre side av hull 1, mot vei, høyre side av hull 3, høyre side av hull 7 og langs elv på høyre side av hull 8. Fri dropp på stil , høyre side av hull. 

Banekartet til Ogna golfklubb finner du nedenfor ved å klikke på bildene