mandag
13.9 °C
  75 %

OGNA GOLFKLUBB: Retningslinjer for bruk av golfbil

 1. Ogna Golfanlegg:

  Klubben har begrenset plass for parkering av golfbiler.

  Klubben eier en bil og denne er primært for bruk av turneringskomiteen

  Banens beskaffenhet tilsier at en må begrense bruken av golfbiler for å hindre skade på banen.

   

  Rettingslinjer:

  Medlemmer kan av helsemessige årsaker benytte egen golfbil. Styret vil holde oversikt over antallet brukstillatelser slik at dette er innfor hva banene tåler uten å komme til skade. Henvendelse vedrørende bruk av golfbil sendes til OGK, mail post@ognagolf.no

   

  Parkering i klubbens garasje, pris er kr 300 pr måned.

  Faktura for et år sendes medlem/eier kr 3600

   

  Bil kan ikke benyttes under perioder med frost eller når det har vært kraftig regnvær i mer enn 2 dager.

  Retningslinjene må overholdes, misbruk medfører inndragning av tillatelse.