mandag
14.3 °C
  75 %

Vinter og Frost, Green og Tee

Vinter Tee / Vinter Greener

Vinteren er her og greenkeeper holder anlegget åpen hele vinteren.

Det som mange kanskje ikke er klar over, er at de forberedelser som er gjort, er avgjørende for kvaliteten vi får på banen til neste sesong. Din innsats er også avgjørende!

For å fortsatt ha en fantastisk bane fra neste år er det viktig at alle er med og bidrar, og ikke minst respekterer reglene på banen for vinteren.

Følgende regler er gjeldende:

  • Forbud å spille sommer greener dersom det er frost. En kommer til å veksle hele vinteren mellom sommer og vinter greener. Greenkeeper vil gjøre dette, men det betyr, selv om flaggene står på sommer greenene, og det er frost, er det FORBUDT å spille eller tråkke på greenene. Bruk da vintergreener.

Vi prøver å holde sommergreener åpen så lenge det er frostfritt. Dersom vi opplever at regler om stengte greener ikke blir etterfulgt, ser vi oss nødt til å innføre forbud mot spill på sommer greener hele vinter halvåret. Er det frost skal man spille på vinter greener.

  • Driving rangen vil fortsatt være åpen hele vintersesongen.
  • Unngå å bruke traller i umiddelbar nærhet av greenene. Helst bruk rougher for å minimere slitasje på fairwayene

 

Banekomite og greenkeeper.