lørdag
7.1 °C
  40 %

Turnering Mandagsgolfen

Måndagsgolfen.

Måndag 5.7 vart siste runde av vårturneringa i måndagsgolfen gjennomført med ruskever første runde og strålande ver andre runden.

 

Vinnarane vart;

Nr. 1 Roar Nervik

Nr. 2 Asle Totland

Nr. 3  Håvard Hagen 

 

Måndagsgolfen fortset alt neste måndag. Vi starter opp med same opplegget som i vår. Alle kan delta.  Dei som vil vere med på turneringa, betalar 300 kr for hausthalvåret. Gratis for dei som ikkje deltek på turneringa. Dei som deltek på turneringa spelar 18 hol stabelford. 

 

Summen av dei fire beste rundane er teljande. 

 

Meld dykk på i golfboks  på måndagar frå kl.11.00,  og også frå kl.13.00 dersom du vil spele to rundar.

 

Velkomen til  sosial og hyggeleg golfrunde.