tirsdag
12.7 °C
  75 %

Smitteverntiltak innføres i Ogna Golfklubb

Norges Golfforbund har kommet med oppfordring til landets golfbaner om å stenge ned for all aktivitet. Ogna Golfklubb vil da innfører følgende restriksjoner. Disse kan igjen bli endret.

• Drivingrange stenges for bruk.
• Spill på banen stenges for alle andre enn klubbens hovedmedlemmer. Dette gjelder også 3-klubbmedlemmer.

• Hovedmedlemmer av OGK kan spille såfremt følgende overholdes:

o Hygienetiltak gitt av myndighetene må til enhver tid følges.
o Smittede personer, personer som er i karantene kan ikke spille.
o Klemming og håndhilsing skal ikke forekomme
o Opphold deg kortest mulig tid ved klubbhuset og tralleskap.
o Alle former for turneringsspill er forbudt. Kun spontane selskapsrunder er lov, 2 – 3 personer, og alle skal bestilles i Golfbox før utslag. Spillere som ikke har lagt seg inn i Golfbox har ikke lov å spille.
o Hold avstand, minimum 1 meter fra andre.
o Det er forbudt å ta ut flagget ved putting
Enhver må vurdere egen helse og risiko.
Helsemyndighetene kan komme med nye krav om at anlegget må stenges helt ned – da vil vi etterkomme dette.
Hold deg oppdatert på klubbes hjemmeside/FB-side.
HUSK: det er alles individuelle ansvar å følge regler som gjelder for spill, vi har ikke ressurser til en vaktordning.

Styret i Ogna Golfklubb