lørdag
3.9 °C
  100 %

Bruk vintergreener

Det er trist å se at en ikke respektere flaggplasseringen og spiller på sommergreenene. Dette kan gi langvarige skader på greenene våre og vil gi en dårlig opplevelse når sesongen starter. Det er fortsatt frost/tele og det skal spilles på vintergreener.

Det åpnes ikke for spill på sommergreener før telen er borte. Greenkeeper følger dette opp og tidligste åpning av sommer greener er om ca. 10 dager. Vi ber om respekt for dette, slik at vi ikke får skader som vil ta lang tid å utbedre.