lørdag
4.2 °C
  100 %

Ballhenting på Rangen

Vi har stor aktivitet i klubben vår, og det er vi svært glade for.
Golfbox fylles opp av ivrige spiller både fra vår klubb og andre klubber.
Rangen benyttes flittig.
Våre kurs er stadig fulltegnet.
 
Nå trenger vi hjelp fra flere medlemmer.
Vi trenger flere til å plukke baller i rangen.
Du får kjøre traktor !
 
Vi har en vaktplan som er på en uke. Men du kan også dele en uke med en annen.
Ballplukking hver dag.
Opplæring gis.
 
Send navn og ditt mobil nummer til oss.
Rune Simonsen:  mobil 905 04 716, mail:rune.simonsen@lyse.net