mandag
14.3 °C
  75 %

Årsmøte 2021

Fordi det ikkje har kome lette i restrisjonane om kor mange som kan samlast innandørs, vert årsmøtet i Ogna golf utsett til tysdag 23. mars kl. 18.00.

Ein konsekvens av dette er at medlemskontingenten vert sendt ut til medlemmane før årsmøtet.

I forslaget til årsmøte føreslår styret å innføre ei medlemsgruppe for ungdom frå 19 til 25 år skal betale 1500 kr i årsmedlemskap. Tidlegare var dette bare for ungdom som var studentar.

Vi sender betaling ut frå styret si innstilling, med atterhald om at årsmøtet si godkjenning.

Hilsen Styre Ogna Golf Klubb