lørdag
3.2 °C
  100 %

Årsmøte 2021 er utsatt

På grunn av kommunen sitt pålegg om ikkje gjennomføre arrangement der det er deltakarar frå fleire kommunar, må vi utsetje årsmøtet til tysdag 27.4 kl.18.00.

På årsmøtet vil det og kome ei eiga sak i tillegg om å få årsmøtet si godkjenning til å utvide låneramma på klubbhuset.

Det er ingen dramatikk i dette. Vi tok opp eit litt for lågt lån i første omgang som ikkje tok høgd for evnt. meirutgifter.

Hilsen Styret, Ogna Golfklubb