søndag
14.2 °C
  75 %

Simplicity Ny utslags sponsor på hull nr 16 – Copy

Simplicity.   Ny utslags sponsor på hull nr 16

Ogna Golfklubb er stolte for å meddele at vi har signert en langsiktig samarbeidsavtale med SSimplicty.   Ønsker dem hjertelig velkommen med på laget.

Simplicity as er et selskap som ble etablert våren 2001 av personer med lang fartstid innen denne bransjen, etter at et tydelig behov i markedet for økt kapasitet / konkurranse på denne type tjenester.
Vi har siden etableringen helt klart fått bekreftet dette behovet, noe som bekreftes av stadig økende oppdragmengde kombinert med et stadig økende behov for spisskompetanse på dette området.

Gjennom optimalisering og tett oppfølging har vi sett betydelig kostnadsreduksjon for kundene våre, uten at dette har hatt innflytelse på kvalitet og leveringsdyktighet.

Våre samarbeidspartnere er lokale anerkjente bedrifter med solid erfaring og kompetanse.

Forretningsideen er enkel:

  • Formidling av produkter og tjenester for mekanisk industri med spisskompetanse på maskinering.
  • Gjennom teknisk og salgsmessig spisskompetanse øke merverdien for både  leverandør, kunde og Simplicity.
  • Gi kundene (sluttbrukeren) et ”single point of contact” for alle typer maskinering, sveise, konstruksjon og service behov.
  • Sikre Simplicity’s kunder et produkt som tilfredsstiller kundes krav som er gjeldende.
  • Byggeoppfølging og prosjektledelse.


Simplicity as er lokalisert sentralt i Tananger  med egen produksjon på Vigrestad, og har på denne måten oppnådd å sitte sentralt blant våre kunder som i hovedsak er de offshorerettede serviceselskapene i Norge.

Målet er å bidra med vår kompetanse og produksjonsapparat til en enklere hverdag for disse selskapene.

Videre er det viktig å nevne at vi gjennom optimalisering av produksjonen klarer å korte ned produksjonstider og leveringstider samtidig som på denne måten hever kvaliteten på hvert produkt som bearbeides.