Wednesday
1.6 °C
  75 %

Bli medlem

Kontingenter hos Ogna Golfklubb

Medlemmene kan velge å betale kontingenten som en engangssum eller ved å inngå en autogiroavtale*. Autogiroavtale* gjelder kun for hovedmedlemskap.

– Kontantbetaling: kontingenten sendes ut normalt sett medio mars med 14 dagers forfall.
– Autogiroavtale*: autogiro avtale kan inngås ved å signere en autogiroavtale med en 12 måneders binding fra april til og mars. Alle som ikke har betalt kontingent for inneværende år, blir fratatt spilleretten. Dvs. at de får ikke mulighet til å spille på noen baner. For å få tilbake spilleretten må kontingenten først betales.

Info ved utmelding:
De som ikke har sagt opp medlemskapet skriftlig før 31.12. må betale kontingenten for det kommende år. Utmelding sendes på mail til medlem@ognagolf.no

Hovedmedlem

Avtalegiro* per måned
Hovedmedlem: 435* kr per måned
Ektefelle: 300* kr per måned

Medlem: 4700 kr per år
Ekftefelle: 3200 kr per år

Greenfeemedlem

1500 kr per år

Studentmedlem

1500 kr per år

Fjernmedlem

900 kr per år

Juniormedlem
13 til 19 år

900 kr per år

Passiv medlem
uten spillerett

500 kr per år

Juniormedlem
opp til 13 år

150 kr per år

Innmeldingsskjema

Fyll ut alle punktene under for innmelding som ny medlem i Ogna Golfklubb.