tirsdag
13.0 °C
  75 %

Kvaliteten på banen

Den siste tiden har vi mottatt mange tilbakemeldinger vedrørende kvaliteten på banen.

Styret og banekomiteen tar dette på største alvor.

Her følger en oppdatering og denne vil komme regelmessig.

Greener: våre greener har de siste 2 sesongene blitt angrepet av sopp.

For å rette på dette har vi iverksatt et grundig opplegg for å få dem tilbake til ønsket nivå.

Greener hulles, sandes og nye gressfrø sås.

For å få effekt må derfor Greenene ha litt mer lengde på gresset enn ønskelig, 7mm istedenfor 4mm.

Når vi ser at de vokser vil vi gradvis klippe dem ned.

Faiway: Denne klippes 2 ganger pr.uke, ved behov økes dette til 3 ganger.

Denne uka hadde vi et havari på en maskin og ligger litt bak plan.

Tee-steder: Disse vil nå bli hullet for lufting og klippes. De vil bli klippet 3 ganger pr.uke.

Rough: Denne klippes fra 1 til 3 ganger pr. Uke avhengig av vekst.

Kantklipping og bunkers: Klipping rundt trær, busker, grøfter, vann og bunkers.

Vi ønsker oss 3-5 frivillige som kan dele på disse oppgavene.

Ta kontakt med en av oss i styret eller send en mail til ognagolf@gmail.com.