tirsdag
13.1 °C
  75 %

Årsmøte 2020

Velkommen til Årsmøte

Ogna Forsamlingshus onsdag 12.februar 2020
kl. 19:00
Årsmøte program:
 • Konstituering av årsmøte –
 • Valg av referent
 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av to til og skrive under protokollen
 • Årsmeldinger
 •      Kaffe og noe å bite i
 • Kontingent 2020
 • Regnskap 2019
 • Budsjett 2020
 • Innkomne saker
 • Valg
 • Markering av bragder

Klikk på linken for å lese årsmeldingen årsrapport 2020_for_medlemmer

Golf for alle